Thương gia hội quán

Nơi hội họp của những người làm kinh doanh online

NGHĨA

Vì bản thân, vì gia đình, vì xã hội

Trình thương gia, sáng lập, chủ nhiệm hội quán

Chia sẻ từ Trình thương gia

tín nghĩa trong thương mại kinh doanh

Thương Gia Đạo và Thương Gia Quán ghép đôi với nhau thành cặp đôi TÍN – NGHĨA

Thương Gia Quán thờ NGHĨA, phụng NGHĨA, người đi làm thương mại kinh doanh vì trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội

Thương Gia Đạo thờ TÍN, giữ chữ TÍN hơn giữ vàng, trong quan hệ kinh doanh buôn bán giữ uy tín và chất lượng với bạn hàng, với khách hàng